Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ändring Handelscenter Lindvallen

Detaljplanen har gjorts i begränsat standardförfarande. Se information längre ned på sidan.

Syftet är att den gällande detaljplanen ska fortsätta att gälla avseende allt som reglerar utseende, byggnadsarea samt höjd. Ändring av bestämmelse är att endast 10% av byggnaden får utgöras av ett entresolplan samt bestämmelsen om maximalt antal våningar (I) utgår.

Detaljplanen ska upp för antagande i MSN*: 2023-04-26

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2023- XX -XX

Plankarta Pdf, 416.1 kB.

Planbeskrivning Pdf, 416.1 kB.

Utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret.
*Miljö &-Stadsbyggnadsnämnden

Begränsning av standardförfarandet

Det är möjligt för samrådskretsen att godkänna ett förslag till detaljplan redan under samrådet om förutsättningarna finns för att tillämpa ett begränsat standardförfarande. Det kan till exempel handla om fall där planförslaget berör en åtgärd av mindre betydelse med en mycket liten och tydlig samrådskrets som berörs. Godkännandet ska göras aktivt av samtliga i samrådskretsen. Planförslaget kan inte antas direkt om det skett ändringar efter godkännandet.

Planprocesserna för standardförfarande och begränsat förfarande. Illustration: Boverket

Sidan uppdaterad: 2023-03-14