Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Trollbäcken Mitt vid Lavenliften

Möjlighet till ny bebyggelse i Trollbäcken vid Hundfjället avses skapas genom en utökning av gällande detaljplan för Trollbäcken Mitt. Den nya planen får namnet Trollbäcken Mitt vid Lavenliften, då området utökas mot liftområdet i väster.

Detaljplanen antogs av KF § 49 : 2018-05-07

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2019-02-05

Plankarta Pdf, 222.4 kB.

Planbeskrivning Pdf, 627.6 kB.

Illustrationskarta Pdf, 253.8 kB.


Sidan uppdaterad: 2022-04-14