Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Handelsområde Stöten Centrum

Planområdet är beläget inom Stötens skidanläggnings centrala delar.

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet till att uppföra en livsmedelsbutik i anslutning till anläggningens centrum. Viss kompletterande service så som ytor för reception och annan service kan blir aktuellt.

Detaljplanen ska upp för antagande av MSN*: 2020-12-10

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2021-01-11

Plankarta Pdf, 140.7 kB.

Planbeskrivning Pdf, 989.8 kB.

* MSN = Miljö-och -Stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterad: 2024-05-22