Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Personalbyggnad, del av Östra Sälen 8:12

Planens syfte är att genom ändring av en tidigare detaljplan möjliggöra uppförandet av en personalbyggnad, samt flytta parkeringen för elljusspåret.

Detaljplanen antogs av BN § 62  2018-06-28

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-08-06

Plankarta Pdf, 60.7 kB.

Planbeskrivning Pdf, 196.4 kB.

Sidan uppdaterad: 2022-04-14