Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Solbacken

Syftet med planförslaget är att omdisponera området så att boende i form av lägenheter förläggs närmare centrum av Tandådalens anläggning.

Planområdet ligger vid Tandådalens centrum, mellan Kalvtjärnsvägen som infart till Tandådalens anläggning och Fjällhotellet. Planen medger en omdisponering av området där nya lägenheter förläggs närmare de centrala delarna av anläggningen samt att flytta den planerade transportliften. Inom området närmast Tandådalens centrala parkering har det planlagts för nya lägenheter alternativt hotell samt för handel- och servicefunktioner i bebyggelsens bottenvåningar för att kunna utveckla Tandådalens centrum. En ny större parkering för besökande daggäster planeras också anläggas inom område som idag används som husvagnsparkering.

Planen antogs av kommunfullmäktige den 29 maj 2017.

Planen vann laga kraft 2017-09-27

Planhandlingarna består av följande:

Plankarta Pdf, 184.7 kB.
Planbeskrivning Pdf, 1.9 MB.

Sidan uppdaterad: 2022-04-26