Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bostäder vid Tomt Eriks väg

Detaljplanens syfte är att planlägga för nya bebyggelsekvarter väster om Vikhansvägen samt komplettera med ytterligare ett bostadskvarter sydost om Vikhansvägen, i anslutning till Elljusvägen.

Detaljplaneförslaget medger ca 17 nya tomtplatser väster om Vikhansvägen samt ca 4 nya tomtplatser i den södra delen.

Detaljplanen antogs av KF § 67 - 2018-06-18,

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-11-20

Detaljplanen består av följande handlingar:

Plankarta Pdf, 378.8 kB.

Planbeskrivning Pdf, 500.4 kB.

Illustrationskarta Pdf, 302.9 kB.

Sidan uppdaterad: 2022-04-25