Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bostäder vid Höken & Gladanliften, Lindvallen

Planområdet är beläget i Lindvallen, mellan Gustavstorget och Experiumtorget.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för nya lägenheter i det liftnära läget. Planförslaget syftar vidare till att planlägga för mark för den befintliga skidnedfarten vid Hökenliften.

Detaljplanen antogs av KF*: 2023-03-27

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2023- 04 -25

Plankarta Pdf, 605.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2.2 MB.

Illustrationskarta Pdf, 563.6 kB.

Va-plan Pdf, 583.4 kB.

Naturvärdesinventering Pdf, 640.4 kB.

Utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret.

*Kommunfullmäktige

Sidan uppdaterad: 2024-05-22