Logotyp för Malung-Sälens kommun

Bostäder vid Höken & Gladanliften, Lindvallen

Planområdet är beläget i Lindvallen, mellan Gustavstorget och Experiumtorget.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för nya lägenheter i det liftnära läget. Planförslaget syftar vidare till att planlägga för mark för den befintliga skidnedfarten vid Hökenliften.

Detaljplanen antogs av KF*: 2023-03-27

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2023- 04 -25

Plankarta Pdf, 605.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2.2 MB.

Illustrationskarta Pdf, 563.6 kB.

Va-plan Pdf, 583.4 kB.

Naturvärdesinventering Pdf, 640.4 kB.

Utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret.

*Kommunfullmäktige

23 April 2024