Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Skilodge vid Soltorget, Stöten

Planområdet är beläget vid Soltorget i Stötens skidanläggning.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra anläggande av en ny Ski Lodge, utöka befintlig våffelstuga och  befintligt skidtorg samt anlägga parkeringsytor. Ski Lodgen planeras innehålla restaurang och entréfunktioner mot skidtorget, skiduthyrning, ski shop, skidförråt, godsmottagning och toaletter etc i en suterrängvåning. Boende planeras i våning ett till tre, relax och bastu samt teknikutrymmen planeras inom en mindre vindsvåning.

Detaljplanen antogs av KF*: 2020-05-25

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2020-06-24


Plankarta Pdf, 238.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2.9 MB.

Utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret

* KF= Kommunfullmäktige

Sidan uppdaterad: 2022-03-25