Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Fjällsåsgården & Wasagården

Planområdet är beläget norr om Fjällvägen vid infarten till Hundfjällets skidanläggning.

Syftet med planen är att möjliggöra en komplettering med fler fritidslägenheter som ett komplement till den befintliga restaurangen. Planförslaget beräknas ge ett tillskott på ca 12 lägenheter med i genomsnitt 8 bäddar per lägenhet.

Detaljplanen antogs av MSN §67: 2019-06-20

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2020-03-05

Plankarta Pdf, 142.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.4 MB.

Illustrationskarta Pdf, 428.7 kB.

Sidan uppdaterad: 2022-03-25