Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Timmerbyn Top

Syftet med planförslaget är att möjliggöra att fastigheterna Västra Sälen 5:545 och 5:525 tillåts få en förändrad fastighetsindelning så att flera fastigheter kan styckas av i området. Detaljplanen syftar även till att skapa ytterligare tre nya tomtplatser i områdets västra del.

Planen antogs av byggnadsnämnden den 30 Augusti -2017.

Planförslaget vann laga kraft 2017-10 -03.

Plankarta Pdf, 807.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 38.7 kB.

Sidan uppdaterad: 2022-04-26