Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Timmerbyn Västra

Syftet med planförslaget är att kunna exploatera området med nya lägenheter/fritidshus och därigenom tillvarata det backnära läget.

Detaljplanen antogs av KF 2017-12-18, § 155

Planförslaget har vunnit laga kraft 2018-03-23.

Detaljplanen består av följande handlingar:

Plankarta Pdf, 298.9 kB.

Planbeskrivning Pdf, 466.4 kB.

Illustrationskarta Pdf, 455.1 kB.

Sidan uppdaterad: 2022-04-25