Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Fjällhemsvägen

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en förtätning med 5 nya tomtplatser för fristående fritidshus samt möjliggöra uppförande av ett flerbostadshus med totalt 8 lägenheter. Planförslaget innebär också att ett område för miljöstation läggs ut.

Detaljplanen antogs av KF § 70 - 2018-06-18,

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-07-16

Detaljplanen består av följande handlingar:

Plankarta Pdf, 385.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 354.6 kB.

Sidan uppdaterad: 2022-04-25