Logotyp för Malung-Sälens kommun

Fjällhemsvägen

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en förtätning med 5 nya tomtplatser för fristående fritidshus samt möjliggöra uppförande av ett flerbostadshus med totalt 8 lägenheter. Planförslaget innebär också att ett område för miljöstation läggs ut.

Detaljplanen antogs av KF § 70 - 2018-06-18,

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-07-16

Detaljplanen består av följande handlingar:

Plankarta Pdf, 385.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 354.6 kB.

20 Juni 2024