Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Stugby på del av Berga 9:3

Planområdet är beläget i Berga by ca 500 m öster om området för Vasaloppsstarten och gränsar i sydväst mot Bergavägen och gränsar i sydväst mot Bergavägen.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av en stygby med ca 20 mindre fritidshus på del av fastigheten Berga 9:3.

Detaljplanen ska upp för antagande av MSN*: 2020-12-10

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2021- 01 -11

Plankarta Pdf, 154.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 241.6 kB.

* MSN = Miljö-och -Stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterad: 2022-03-24