Logotyp för Malung-Sälens kommun

Stugby på del av Berga 9:3

Planområdet är beläget i Berga by ca 500 m öster om området för Vasaloppsstarten och gränsar i sydväst mot Bergavägen och gränsar i sydväst mot Bergavägen.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av en stygby med ca 20 mindre fritidshus på del av fastigheten Berga 9:3.

Detaljplanen ska upp för antagande av MSN*: 2020-12-10

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2021- 01 -11

Plankarta Pdf, 154.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 241.6 kB.

* MSN = Miljö-och -Stadsbyggnadsnämnden

20 Juni 2024