Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Östra Sälen 8:116

Planområdet är beläget i östsluttningen ovanför Sälens centrum, i anslutning till Vikhansvägen.

Detaljplanen möjliggör för att 10 nya fastigheter styckas av. I planområdets västra del skapas tomter för bostadsändamål på minst 1000 m2 och i den östra delen skapas tomter för bostäder i kombination med småindustri på minst 1500 m2.

Detaljplanen antogs av MSN *: 2021-03- 04

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2021-04-01

Plankarta Pdf, 273 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2.1 MB.

Illustrationskarta Pdf, 235 kB.

* MSN = Miljö-och -Stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterad: 2024-05-22