Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ändring Ravinen, Västra Sälen 8:62

Planområdet är beläget i Sälenfjällen norr om Sälfjällstorget.

Planens syfte är att ändra gällande detaljplan för att medge att en trevåningsbyggnad får uppföras i planens västra del, samt höja byggnadsarean och den tillåtna nockhöjden i planens östra del.

Samtidigt regleras tillfarterna till ravinen och Torggallerian.

Detaljplanen antogs av MSN*: 2021-02-04

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2021-03 -09

Plankarta Pdf, 235 kB.

Planbeskrivning Pdf, 366.8 kB.

* MSN = Miljö-och -Stadsbyggnadsnämnden

Utlåtande finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret.

Sidan uppdaterad: 2022-03-24