Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Stöten - Mitt i pisten

Ändring av del av detaljplan för Stöten - Mitt i Pisten, innebär att fastighetsindelning utgår från gällande detaljplan, för att möjliggöra en uppdelning i två fastigheter. Den totala byggrätten för kvarteret kommer vid en uppdelning att fördelas lika mellan fastigheterna. Planändringen medför ingen ökning av den totala byggrätten jämfört med gällande detaljplan.

Planen antogs av byggnadsnämnden den 31 Maj 2018.

Planen vann laga kraft 2018-07-04

Detaljplanen består av följande handlingar:

Plankarta m planbeskrivning Pdf, 1.7 MB.

Sidan uppdaterad: 2022-04-14