Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bügelhof, Västra Sälen 3:22

Planens syfte är att skapa möjligheter till förtätning genom påbyggnad och tillbyggnad av befintlig hotellbyggnad vid Sälfjällstorget, och därigenom skapa nya bäddar i detta område.

På grund av ett förbiseende har skissen i bilaga 2 reviderats under granskningsperioden,  se Följebrev och revidering av bilaga 2. Granskningstiden har förlängts fram till 4 juni 2018.

Detaljplanen antogs av BN § 60 - 2018-06-28

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-08-06

Plankarta Pdf, 323.8 kB.

Planbeskrivning Pdf, 3.3 MB.

Sidan uppdaterad: 2022-04-14