Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Norra Orrbacken

Planområdet är beläget i de östra delarna av Kläppen skidanläggning i Malung - Sälens kommun.

Detaljplanen är lokaliserad till fastigheterna Gusjön 6:109 och Gusjön 4:65. Syftet med detaljplanen är att medge fritidsbebyggelse i anslutning till den befintliga skidanläggning.

Detaljplanen antogs av KF*§91: 2022-09-26

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2022-10-26

Plankarta Pdf, 680.4 kB.

Planbeskrivning Pdf, 509.3 kB.

Illustrationskarta Pdf, 1 MB.

KF*= Kommunfullmäktige

Sidan uppdaterad: 2022-10-27