Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bostäder vid Granfjällsliften

Planområdet är beläget inom Stötens skidanläggning, ca 1 km nordost om Stöten centrum.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fastighetsindelning av ett kvarter inom en tidigare antagen detaljplan. Befintlig byggrätt föreslås behållas men användningen ändras från Hotell/lägenheter till Bostäder och Tillfällig vistels

Detaljplanen antogs av MSN*: 2020-12-10

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2021-01 -11

Plankarta Pdf, 113.8 kB.

Planbeskrivning Pdf, 113.8 kB.

* MSN = Miljö-och -Stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterad: 2022-08-31