Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Lift & Pistområde Kullen Backen i Stöten

Förslaget syftar till att legalisera en mindre transportlift som idag har tillfälligt lov och som byggts för att underlätta för boende i södra delarna av kullen och backen området att nå intilliggande pist. Samt att möjliggöra en framtida förlängning av liften högre upp i området. En smal skidnedfart planeras också för att det boende enkelt ska ta sig hem efter skidåkningen.

Detaljplanen antogs i MSN*: 2023-04-26 §45

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2023- 06 -02

Plankarta Pdf, 1.5 MB.

Planbeskrivning Pdf, 1 MB.

Utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret.

*Miljö &-Stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterad: 2023-06-07