Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bostäder söder om lift 303, Lindvallen

Planområdet är beläget söder om Söderåstorget i Lindvallen, direkt invid stolsliften Express 303.

Planförslaget möjliggör att exploatera området med nya lägenheter och därmed tillvarata det liftnära läget. Planförslaget medför en möjlighet till ca 40-45 nya lägenheter.

Detaljplanen antogs av MSN*: 2023-07-12

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2023-08-03

*Miljö &-Stadsbyggnadsnämnden

Plankarta Pdf, 526.4 kB.

Planbeskrivning Pdf, 827.5 kB.

Utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret vid begäran.

Sidan uppdaterad: 2023-08-31