Logotyp för Malung-Sälens kommun

Bostäder söder om lift 303, Lindvallen

Planområdet är beläget söder om Söderåstorget i Lindvallen, direkt invid stolsliften Express 303.

Planförslaget möjliggör att exploatera området med nya lägenheter och därmed tillvarata det liftnära läget. Planförslaget medför en möjlighet till ca 40-45 nya lägenheter.

Detaljplanen antogs av MSN*: 2023-07-12

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2023-08-03

*Miljö &-Stadsbyggnadsnämnden

Plankarta Pdf, 526.4 kB.

Planbeskrivning Pdf, 827.5 kB.

Utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret vid begäran.

22 Juli 2024