Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Selvägen

Planområdet är beläget i Lindvallen, ca 1km norr om Experium.

Syftet med planförslaget är att tillåta en förändrad fastighetsindelning för fastigheten Västra Sälen 4:52.

Fastigheten är idag obebyggd. Gällande detaljplan anger bostadsändamål i en våning. Planförslaget anger en huvudbyggnad med max 2 våningar per tomt.

Detaljplanen antogs av BN 2017-12-13, § 103

Planförslaget har vunnit laga kraft 2018-01-10.

Detaljplanen består av följande handlingar:

Plankarta Pdf, 166.6 kB.

Planbeskrivning Pdf, 339.8 kB.

Sidan uppdaterad: 2022-04-25