Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bostäder inom  Västra Sälen  5:554& del av 5:512 i Lindvallen

Efter samrådet av detaljplan för bostäder inom del av Västra Sälen 7:186 och 5.554 i Lindvallen, som i samrådsförslaget även omfattade ny bebyggelse inom del av Västra Sälen 7:186, har nu kommunen beslutat att dela upp det ursprungliga planområdet i två separata detaljplaner inför granskningsskedet. Detaljplanerna får därav även nya uppdaterade benämningar. Denna planhandling avser den södra delen av det ursprungliga planområdet.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra att ytterligare bostadshus kan byggas inom Västra Sälen 5:554 genom att utvidga fastigheten något öster- och norrut inom mark som f.n. ägs av Malung-Sälens kommun, Västra Sälen 5:512. Planförslaget medför en exploatering på ytterligare ca 36 lägenheter (ca 55 m2/lgh). De tillkommande husen kommer att styckas av till en egen fastighet.

Detaljplanen antogs av MSN §66: 2019-06-20

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2019-07-16

Plankarta Pdf, 207.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 344.7 kB.

Illustrationskarta Pdf, 302.7 kB.

Sidan uppdaterad: 2022-04-14