Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Högstrand 1:11-1:54

Planens syfte är att genom planändring av ett tidigare detaljplanelagt område utöka byggrätten.

Detaljplanen antogs av KF:  2019-03-25

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2019-04-25

Plankarta Pdf, 623.7 kB.

Planbeskrivning Pdf, 253 kB.

Sidan uppdaterad: 2022-04-14