Logotyp för Malung-Sälens kommun

Högstrand 1:11-1:54

Planens syfte är att genom planändring av ett tidigare detaljplanelagt område utöka byggrätten.

Detaljplanen antogs av KF:  2019-03-25

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2019-04-25

Plankarta Pdf, 623.7 kB.

Planbeskrivning Pdf, 253 kB.

20 Juni 2024