Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Personalboende Kvarnholen

Planområdet är beläget nordöst om Kläppens skidanläggning på del av Gusjön 4:65.

Planens syfte är att medge bostadsbebyggelse för i första hand året- runt-personal i anslutning till skidanläggningen.

Detaljplanen antogs av KF*§89: 2022-09-26

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2022-10-26


Plankarta Pdf, 1.1 MB.

Planbeskrivning Pdf, 708.8 kB.

 

* Kommunfullmäktige

Sidan uppdaterad: 2022-10-27