Logotyp för Malung-Sälens kommun

Personalboende Kvarnholen

Planområdet är beläget nordöst om Kläppens skidanläggning på del av Gusjön 4:65.

Planens syfte är att medge bostadsbebyggelse för i första hand året- runt-personal i anslutning till skidanläggningen.

Detaljplanen antogs av KF*§89: 2022-09-26

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2022-10-26


Plankarta Pdf, 1.1 MB.

Planbeskrivning Pdf, 708.8 kB.

 

* Kommunfullmäktige

3 Mars 2024