Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Elverket i Malung

Syftet med den nya detaljplanen är i första skedet att möjliggöra en utökning av elverkets fastighet för att öka lagerytan och skapa utrymme för en lastbil med släp. Den nya detaljplanen ska även möjliggöra för eventuell framtida byggnation av elverk och där till samhörigt ändamål, såsom ställverk etc.

Detaljplanen antogs av MSN* : 2022-10-20

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2022-11-22

Plankarta Pdf, 397.9 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2 MB.

*Miljö &-Stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterad: 2022-11-22