Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Gusjön 4:69 i Kläppen

Syftet med planförslaget är att ändra markanvändningen till bostadsändamål så att planområdet kan indelas i flera bostadstomter och därmed möjliggöra färre större byggrätter på enskilda tomter.

Detaljplanen antogs av MSN: 2019-03-14

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2019-04-15

Plankarta Pdf, 276.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 3.5 MB.

Sidan uppdaterad: 2022-04-14