Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Polisstation i Sälen

Planområdet är beläget strax norr om centrumhuset i Sälen. Syftet med detaljplanen är att tillskapa arbetsplatser för fler poliser i kommunen.

Befintliga lokaler vilka polisen arbetar från idag är inte tillräckliga för framtida utveckling av verksamheten. Detaljplanen möjliggör för utvecklingen av polisverksamheten samt byggnation av en ny polisstation i Sälens by.

Detaljplanen antogs i  Kommunfullmäktige:  2021-01- 25

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2021-10-04

Utlåtandet där alla yttranden ifrån granskningen bemöts, finns tillgängligt  nu:

Sidan uppdaterad: 2022-03-24