Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ändring Skidtorg Trollbäcken

Det aktuella förslaget till ändring innebär endast att byggrätten och byggnadshöjden justeras något, så att det blir möjligt att uppföra den tilltänka byggnationen.

Planen antogs av byggnadsnämnden den 31 Maj 2018.

Planen vann laga kraft 2018-07-04.

Detaljplanen består av följande handlingar:

Plankarta m planbeskrivning Pdf, 446.2 kB.

Sidan uppdaterad: 2022-04-25