Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Förtätning av Grandgårdarna

Planändringen syftar till att möjliggöra komplettering och utökning med fristående bostadshus och radhus. Planändringen medger en ökad flexibilitet för att kunna erbjuda både enskilda och gemensamma tomter inom Grandgårdarna.

Detaljplanen antogs av KF § 69 - 2018-06-18,

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-07-16

Planförslaget består av följande handlingar:

Plankarta Pdf, 430.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 511.7 kB.

Sidan uppdaterad: 2022-04-14