Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Fäbodvägen

Planområdet är beläget i Sälenfjällen söder om Fjällvägen i Lindvallen.

Syftet med planen är att möjliggöra att fastigheten Västra Sälen 6:54, som idag är bebyggd med ett bostadshus i en våning, och fastigheten Västra Sälen 4:42, som är obebyggd, kan bebyggas med bostadsbebyggelse i två våningar.

Planen antogs av byggnadsnämnden den 1 februari 2018.

Planen vann laga kraft 2018-03-12

Detaljplanen består av följande handlingar:

Plankarta Pdf, 161 kB.

Planbeskrivning Pdf, 374.9 kB.

Sidan uppdaterad: 2022-04-25