Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ändring Stöten Ranch Norra

Planområdet är beläget I stöten på nordsidan och vid foten av Granfjällsstöten.

Vid upprättande av den gällande planen gjordes en felaktig angivelse av byggrätten i planområdets västra del. Syftet med ändringen av detaljplanen är att justera byggnadsarean och således legalisera den befintliga bebyggelsen i området. I samband med att den föreslagna ändringen antas är resterande planbestämmelserna inom gällande detaljplan oförändrade.

Detaljplanen antogs av MSN § 95 - 2022-09-15

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2022-10-17

Detaljplanen består av följande handlingar:

Plankarta Pdf, 430.7 kB.

Planbeskrivning Pdf, 80.2 kB.


Utlåtandet finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret.

*Miljö &-Stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterad: 2022-10-21