Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Prinsgårdarna

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en förtätning med 6 nya tomtplatser för fristående fritidshus. Planen syftar även till att den redan anlagda förlängningen av Myrbodvägen legaliseras samt att befintlig elstation legaliseras.

Detaljplanen antogs av KF § 71 - 2018-06-18,

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-07-16

Planförslaget består av följande handlingar:

Plankarta Pdf, 504.3 kB.

Planbeskrivning Pdf, 410.4 kB.

Sidan uppdaterad: 2022-04-14