Logotyp för Malung-Sälens kommun

Prinsgårdarna

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en förtätning med 6 nya tomtplatser för fristående fritidshus. Planen syftar även till att den redan anlagda förlängningen av Myrbodvägen legaliseras samt att befintlig elstation legaliseras.

Detaljplanen antogs av KF § 71 - 2018-06-18,

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-07-16

Planförslaget består av följande handlingar:

Plankarta Pdf, 504.3 kB.

Planbeskrivning Pdf, 410.4 kB.

23 Maj 2024