Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Skistar lodge Hundfjället

Hundfjället är den skidanläggning i Sälenfjällen som ligger närmast den planerade flygplatsen, Scandinavian Mountain Airport. Fjällområdet kommer bli enklare att nå för utländska turister och därmed ökar trycket på boende och skidsystem.

Skistar AB planerar för en ny stollift, nytt boende och andra centrumrelaterade funktioner. Nya turistgrupper kommer att vistas i Hundfjället på ett annat sätt och det kommer ställa andra krav på boende, restauranger, m.m. Konceptet bygger på att bäddar ska ligga liftnära i ett bilfritt område med närhet till butiker och aktiviteter.

Detaljplaneprocessen har inletts med ett planprogram över t för att utreda och klarlägga förutsättningarna för vidareutveckling av Hundfjället centrum. Genom analyser av området kommer man fram till ett förslag på lämplig bebyggelsestruktur och bebyggelseutformning.
Planprogrammet kommer sedan att mynna ut i ett antal detaljplaner inom området där detaljplan för Ski-Lodge står först på tur.

Planområdet är beläget i Sälenfjällen i centrum av Hundfjället, söder om Fjällvägen.

Syftet med planen är att möjliggöra ett hotell i anslutning till den befintliga bebyggelsen i Hundfjällets centrum. Byggnaden kommer innehålla hotell, restauranger, reception och andra servicerelaterade faciliteter

Planen antogs av KF 2018-05-07

Planen vann laga kraft 2018-06-06

Plankarta Pdf, 296.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 958.5 kB.

Grundkarta Pdf, 129.1 kB.

Detaljplaneprogram Hundfället centrum Pdf, 1.9 MB.

Sidan uppdaterad: 2022-04-25