Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Detaljplan för Rörbäcksnäs 12:6 & 26:5

Planområdet är beläget ca 1 km norr om Rörbäcksnäs centrum.

Det huvudsakliga syftet är att tillskapa 12 nya fastigheter för bostäder i direkt anslutning till en befintlig detaljplan för bostäder.

Detaljplanen antogs av MSN*: 2021-06-24

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2021-07 -23

Plankarta Pdf, 753.8 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.9 MB.

Illustrationskarta Pdf, 657.4 kB.

Utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret.

*MSN= Miljö-&-Stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterad: 2022-03-24