Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Orrmyrheden 1:2 m fl

Planområdet omfattar fastigheterna Orrmyrheden 1:2, 2:1, 2:2 samt delar av fastigheten Grönland 61:4.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en byggnad för näringslivet, bl a besöksnäringen, i tre plan på fastigheten Orrmyrheden 2:2. En ny tankstation med tvättmöjligheter på Orrmyrheden 2:1 samt en utveckling av befintligverksamhet för bilservice och bilförsäljning på fastigheten Orrmyrheden 1:2.

En mindre del av fastigheten Grönland 61:4 omfattas även av detaljplanen. Inom dessa delar planeras in - och -utfart från tankstationen samt parkeringsytor för besöksnäringen.

Detaljplanen ska upp för antagande av MSN*: 2020-12-10

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2021-01 11

Plankarta Pdf, 366.8 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.3 MB.

Illustrationskarta Pdf, 323.6 kB.

* MSN = Miljö-och -Stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterad: 2022-03-24