Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Personalboende vid Handelscenter Lindvallen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av personalbostäder sydost om det nya handelsområdet i Lindvallen. Planförslaget bedöms möjliggöra bostäder för ca 250 personer.

Detaljplanen antogs av MSN*: 2023-09-27

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2023-10-30

*Miljö &-Stadsbyggnadsnämnden

Plankarta Pdf, 610.3 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.9 MB.

Utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret.

Sidan uppdaterad: 2023-11-06