Logotyp för Malung-Sälens kommun

Personalboende vid Handelscenter Lindvallen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av personalbostäder sydost om det nya handelsområdet i Lindvallen. Planförslaget bedöms möjliggöra bostäder för ca 250 personer.

Detaljplanen antogs av MSN*: 2023-09-27

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2023-10-30

*Miljö &-Stadsbyggnadsnämnden

Plankarta Pdf, 610.3 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.9 MB.

Utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret.

22 Juli 2024