Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ändring av del av detaljplan Sälen by, Östra Sälen 5:23

Planområdet är beläget i Sälens by strax öster om Sälenvägen.

Fastigheten är i gällande detaljplan planlagd för handel och bostäder i högst två våningar plus suterräng.Fastighetsägaren Malungshem AB, vill med planändringen möjliggöra för ytterligare en våning och därmed tillskapa sex nya lägenheter.

Detaljplanen antogs av BN § 63 - 2018-06-28

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-08-06

Plankarta m planbeskrivning Pdf, 801.2 kB.


Sidan uppdaterad: 2022-04-25