Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Del av Stöten Granfjället

Planändringen omfattar fastigheten Transtrands Kronopark 1:337 belägen ca 1 km öster om Stöten centrum. I den föreliggande ändringen föreslås byggnadsarean ändras till hälften av bruttoarean, alltså 2750 m2. För att skapa en mer flexibel utbyggnadsmöjlighet medges även ytterligare 200 m2 byggnadsarea som enbart får användas till balkonger och skärmtak.

Planen antogs av byggnadsnämnden den 1 februari 2018

och vann laga kraft 2018-03-12.

Detaljplanen består av följande handlingar:

Plankarta m. planbeskriving Pdf, 807.5 kB.

Sidan uppdaterad: 2022-04-25