• Kontakt

Detaljplan för Handelsområde,Stöten centrum

Antagen av MSN 2020-12- 10 §128
Laga kraft 2021-01-11

Detaljplan för Bostäder vid Granfjällsliften

Antagen av MSN 2020-12- 10 §129
Laga kraft 2021-01-11

Detaljplan för Stugby på del av Berga 9:3

Antagen av MSN 2020-12- 10 §127
Laga kraft 2021-01-11

Detaljplan för Orrmyrheden 1:2 m fl

Antagen av MSN 2020-12- 10 §125
Laga kraft 2021-01-11

Ändring av detaljplan för Ravinen Västra Sälen 8:62

Antagen av MSN 2021-02- 04 §11
Laga kraft 2021- 03 - 09

Detaljplan för Östra Sälen 8:116

Antagen av MSN 2021-03-04 §22
Laga kraft 2021- 04 - 01

Detaljplan för Handel vid Färdsjövägen

Antagen av KF 2021-04-26 §21
Laga kraft 2021- 05- 26

Detaljplan för Östra Rönningen

Antagen av KF 2021-05-24 §40
Laga kraft 2021- 06- 23

Detaljplan för Fjällvärme i Lindvallen

Antagen av MSN 2021-06-24 §82
Laga kraft 2021- 07- 23

Detaljplan för Rörbäcksnäs 12:6 & 26:5

Antagen av MSN 2021-06-24 §85
Laga kraft 2021- 07- 23

Detaljplan för Polisstation

Antagen av KF 2021-01-25 §2
Laga kraft 2021- 10- 04

Detaljplan för Västra Sälen 8:70

Antagen av MSN 2021-09-16 §112
Laga kraft 2021- 10-15


Sidan uppdaterad 2021-10-18 av