• Kontakt

Detaljplan för Handelsområde,Stöten centrum

Antagen av MSN 2020-12- 10 §128
Laga kraft 2021-01-11

Detaljplan för Bostäder vid Granfjällsliften

Antagen av MSN 2020-12- 10 §129
Laga kraft 2021-01-11

Detaljplan för Stugby på del av Berga 9:3

Antagen av MSN 2020-12- 10 §127
Laga kraft 2021-01-11

Detaljplan för Orrmyrheden 1:2 m fl

Antagen av MSN 2020-12- 10 §125
Laga kraft 2021-01-11

Ändring av detaljplan för Ravinen

Antagen av MSN 2021-02- 04 §11
Laga kraft 2021- 03 - 09

Detaljplan för Östra Sälen 8:116

Antagen av MSN 2021-03-04 §22
Laga kraft 2021- 04 - 01

Detaljplan för Handel vid Färdsjövägen

Antagen av KF 2021-04-26 §21
Laga kraft 2021- 05- 26

Detaljplan för Östra Rönningen

Antagen av KF 2021-05-24 §40
Laga kraft 2021- 06- 23

Sidan uppdaterad 2021-06-28 av