• Kontakt


Ändring del av detaljplan Kullen & Backen

Antagen av BN 2018-09-27 §86
Laga kraft 2018-10-22

Detaljplan för Bügelhof vid Sälfjällstorget

Antagen av BN 2018-06-28 §60
Laga kraft 2018-08-06

Detaljplan Personalbyggnad, Ö.Sälen 8:12

Antagen av BN 2018-06-28 §62
Laga kraft 2018-08-06

Detaljplan för Martebäcken, Digernäs 5:1

Antagen av KF 2018-06-18 §73
Laga kraft 2018-07-16

Detaljplan för Prinsgårdarna

Antagen av KF 2018-06-18 §71
Laga kraft 2018-07-16 

Detaljplan för Förtätning Grandgårdarna

Antagen av KF 2018-06-18 §69
Laga kraft 2018-07-16

Ändring del av detaljplan Stöten Mitt i Pisten

Antagen av BN 2018-05-31 §43
Laga kraft 2018-07-04

Detaljplan för Timmerbyn västra

Antagen av KF 2017-12-18 §155
Laga kraft 2018-03-23

Detaljplan för Fäbodvägen

Antagen av BN 2018-02-01 §1
Laga kraft 2018-03-12

Detaljplan för Selvägen

Antagen av BN 2017-12-13 §103
Laga kraft 2018-01-10

Detaljplan Rörbäcksnäs 40:50

Antagen av KF 2018-11-26 § 106
Laga kraft 2018-12-27

Detaljplan för Tomt Eriks väg

Antagen av KF 2018-06-18 § 67
Laga kraft 2018-11-20

 Detaljplan för Fjällbäcken

Antagen av KF 2018-10-22 §101
Laga kraft 2018-11-19

Ändring del av detaljplan Sälen, område öster om länsväg 297

Antagen av BN 2018-06-28 §63
Laga kraft 2018-08-06

Detaljplan för Mottagningsstation 

Antagen av BN 2018-06-28 §61
Laga kraft 2018-08-06

Detaljplan för Lgh Västra Sälen 12:3

Antagen av KF 2018-06-18 §68
Laga kraft 2018-07-16

Detaljplan för Fjällhemsvägen

Antagen av KF 2018-06-18 §70
Laga kraft 2018-07-16

Ändring del av detaljplan Skidtorg Trollbäcken

Antagen av BN 2018-05-31 §42
Laga kraft 2018-07-04

Detaljplan för Skistar Lodge Hundjället

Antagen av KF 2018-05-07 §50
Laga kraft 2018-06-06

Ändring del av detaljplan Stöten

Antagen av BN 2018-02-01 §2
Laga kraft 2018-03-12

Sidan uppdaterad 2020-03-10 av