• Kontakt


Detaljplan för Timmerbyn Top

Antagen av BN 2017-08-30 §63
Laga kraft 2017-10-03

Detaljplan för Digernäs 5:5 och 1:45

Antagen av KF 2017-05-29 §70
Laga kraft 2017-09-27

Detaljplan för Solbacken

Antagen av KF 2017-05-29 §71
Laga kraft 2017-09-27

Detaljplan för Joängets Fjällgård

Antagen av BN 2017-02-15 §11
Laga kraft 2017-03-14

Detaljplan för Torglägenheterna

Antagen av BN 2017-06-28 §53
Laga kraft 2017-07-27

Detaljplan för Fjällgläntan Övre

Antagen av KF 2017-05-29 §72
Laga kraft 2017-09-27

Detaljplan för Brf Vintergatan

Antagen av BN 2017-05-24 §38
Laga kraft 2017-06-29

FÖP Mobergskölen Airportcenter

Antagen av KF 2016-04-18 §29
Laga kraft 2017-02-13​

Sidan uppdaterad 2020-03-10 av